fbpx

Bērnu un pusaudžu izaugsmes nometnes

Nometne psiholoģiskās noturības stiprināšanai!

Septiņu dienu izaugsmes programma ar mērķi stiprināt bērnu un jauniešu psiholoģisko noturību jeb p-faktoru. Psiholoģiskā noturība ir saistīta ar spēju realizēt savu radošo un intelektuālo potenciālu, sasniegt pozitīvus dzīves rezultātus un veidot veselīgas attiecības, kas ir viens no laimīgas dzīves priekšnosacījumiem. Programmu izstrādājuši Latvijas vadošie speciālisti, un tā ir pielāgota katra vecumposma vajadzībām.

3 nometnes - katra no tām pielāgota attiecīgā vecumposma un dzimuma psihoemocionālajām vajadzībām

Mūsu pieeja

Labākie speciālisti

Programmu nodrošina vadošie jomas profesionāļi.

Īpaša programma

Veidota motivācijas un prasmju uzlabošanai.

Atbalstoša vide

Atbilst bērnu psihoemocionālām vajadzībām

Mentori

Personiska pieeja, mazas grupas.

Pierādījumos balstīts

Programma veidota, ņemot vērā zinātniskās atziņas.

Personībā orientēta

Veicina bērna pašsiziņu un personības attīstību.

Digitālais detokss

Mobilie telefoni pieejami ierobežotu laiku dienā.

MiniMaks princips

Pielāgots visiem prasmju līmeņiem un vajadzībām.

Drošība

Visa komanda ir izgājusi īpašas apmācības.

Kas ir p-faktors?

“P-faktors ir bērna psiholoģiskā noturība. Jo tas augstāks, jo bērns vai pusaudzis vairāk tic savām spējām, pozitīvāk uztver nākotnes izredzes, kā arī spēj aktīvāk mācīties, draudzēties, iesaistīties nodarbībās un vieglāk tikt galā ar dzīves grūtībām. Taču p-faktoru samazina tādas lietas kā pārmērīga mācību slodze, pārāk maz aktivitāšu, pārāk daudz ekrāna laika vai socializēšanās trūkums. Tādēļ kopā ar kolēģiem esam izveidojuši īpašu izaugsmes programmu, kas palīdzēs Latvijas bērniem un pusaudžiem iepazīt sevi, savus resursus un nostiprināt savu psiholoģisko noturību.”

Nils S. Konstantinovs,
Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs